Trenchcoat vid Vevlinge

Byggherre: Trafikverket

Entreprenör: Peab Sverige AB

Trenchcoat valvbåge med prefabricerade betongfundament

Trenchcoat valvbåge levererades i 2 längder inklusive skarv

Bredd: 2,6 m

Höjd: 1,3 m

Bottenlängd: 18,0 m

Topplängd: 15,3 m

Prefabricerade betongfundament

Höjd 0,5 m

Bredd: 0,8 m

trenchcoat rörbro tunnel