Trenchcoat 1400 mm vid Solberga köpcentrum i Strängnäs

Beställare: Kilenkrysset AB

Dagvattenledning vid Solberga köpcentrum i Strängnäs.

Trenchcoat 1400 mm i 12 meters längder, totalt 288 meter.

Trenchcoat

Trenchcoat