Stora Enso Skutskär 2011

Beställare: Stora Enso Pulp AB

Entreprenör: NCC Construction Sverige AB

Material: 200.000 m2 Miragrid 80/80, 100.000 m2 Polyfelt TS50N fiberduk klass N3

Vid Stora Ensos pappersbruk i Skutskär fanns en stor damm som fyllts med förorenad fiberslam och behövde sluttäckas som deponi. Eftersom fiberslammet i praktiken saknade all styrka byggdes övertäckningen med hjälp av två lager av MiraGrid RGX 80/80 geonät i polyester. Med hjälp av geonätet fick man en flytande övertäckning som idag fungerar som förvaringsplats av timmer för pappersfabriken.

geonät rullas ut dräneringsarbete

fiberdukar rullas ut dräneringsarbete