Lakvattendamm Atleverken, Örebro 2014

Byggherre: Örebro kommun

Material: 10.000 m2 Solmax SW, HDPE 1,5 mm

Atleverken i Örebro behövde en ny lakvattendamm för att behandla lakvattnet från sin deponi. I allmänhet använder man sig av 1,5 mm HDPE-geomembran för tätning av lakvattendammar, pga av att HDPE har en väldigt bra kemisk beständighet. Materialet levereras i stora rullar och svetsas ihop på arbetsplats av certifierade plastsvestare.

FLA föreslog åt Örebro kommun att utföra dammen med en HDPE-membran med vitt signallager som första i Sverige. Materialet är koextruderat, vilket betyder att enbart den översta ytan på duken är vit, i övrigt är det samma material som i vanlig HDPE.

Det vita signallagret har ett antal fördelar med vanlig svart HDPE. Den vita ytan medför mindre värmeutvidgning, lättare installation under mörka årstider. Även möjliga skador som uppkommer under installationen eller under användning syns bättre än på ett svart geomembran.

Den kemiska beständigheten och övriga egenskaper är i övrigt samma som i svart geomembran.

dammbygge dränering

FLA arbetar med dammbygge

asd goeprodukt

tätskikt som geoprodukt