Bro 100-531-1 Edsbro, Lågbyggd rörbro

Beställare: Trafikverket

Entreprenör: Svevia

Lågbyggd rörbro 4,65x3,03 m, kombinerat korrosionsskydd 300 µ för teknisk livslängd på 80 år.

Levererades till arbetsplats i ett stycke 2016.

grävning för rörbro

installation rörbro

rörbro

rörbro på fiberduk