Bottentätning Gryta deponi, Västerås 2016

Beställare: VAFAB Miljö AB

Material:

30.000 m2 BES  (1400 ton bentonit)

30.000 m2 HDPE 1,5 mm

30.000 m2 Skyddsgeotextil

FLA markarbete inför dammbygge

asd förarbete inför dränering