Betongfundament Amtjärnsån i Rättvik

Byggherre: Trafikverket

Entreprenör: Peab Sverige AB

Trenchcoat valvbåge med prefabricerade betongfundament

Trenchcoat valvbåge levererades i 2 längder inklusive skarv

Bredd: 2,0 m

Längd: 20 m

Prefabricerade betongfundament

Höjd 0,7 m

Bredd: 0,8 m

Längder: 5,0 m

trenchcoat dike förarbete

rörbro på plats

tunnel rörbro vägtrumma