Corona

Den 11 Mars var vår monter till Grundläggningsdagen monterad och klar. Den 12 Mars när mässan skulle börja fick vi istället beskedet:

GRUNDLÄGGNINGSDAGEN INSTÄLLD

”In i det sista hoppades vi kunna genomföra Grundläggningsdagen, men med bakgrund av regeringens beslut sent ikväll avseende sammankomster och evenemang och i enlighet med nationella riktlinjer måste vi tyvärr ställa in Grundläggningsdagen 2020.”

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. FLA Geoprodukter tillämpar försiktighetsprincipen och vidtar därför en rad åtgärder. Vi tar vårt ansvar för eventuell smittspridning genom att minimera antalet kundbesök och istället möter våra kunder digitalt. Som ett led i detta så kan vi nu erbjuda informationsmöten via SKYPE/TEAMS. Detta kan vara generell information eller en del i ett specifikt projekt.

Vad skulle du vilja veta mer om?

  • Rörbro
  • Gabion/F-Panel
  • Tätskikt
  • Jordarmering
  • Geosynteter allmänt
  • Mining
  • Dagvattenmagasin

Kontakta oss för bokning via mail info@fla.se eller via telefon 026-420 18 00