Corona

Den 11 Mars var vår monter till Grundläggningsdagen monterad och klar. Den 12 Mars när mässan skulle börja fick vi istället beskedet:

GRUNDLÄGGNINGSDAGEN INSTÄLLD

”In i det sista hoppades vi kunna genomföra Grundläggningsdagen, men med bakgrund av regeringens beslut sent ikväll avseende sammankomster och evenemang och i enlighet med nationella riktlinjer måste vi tyvärr ställa in Grundläggningsdagen 2020.”

FLA Geoprodukter följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 och minimerar därför antalet kundbesök och istället möter vi våra kunder digitalt. Som ett led i detta så kan vi nu erbjuda informationsmöten via SKYPE/TEAMS. Detta kan vara generell information eller en del i ett specifikt projekt.

Vad skulle du vilja veta mer om?

  • Rörbro
  • Gabion/F-Panel
  • Tätskikt
  • Jordarmering
  • Geosynteter allmänt
  • Mining
  • Dagvattenmagasin

Kontakta oss för bokning via mail info@fla.se eller via telefon 026-420 18 00