TC (trenchcoat) rörbroar

Vi kan leverera rörbroar av TrenchCoat

Mindre rörbroar kan tillverkas i TrenchCoat som spiralfalsade rör. Dessa dimensioneras enligt gällande krav av Trafikverket. Rörbroarna i TrenchCoat har en teknisk livslängd på 80 år enligt Trafikverket.

Våra rörbroar uppfyller alla krav som ställs enligt:
– TRVK BRO 11
– Banverkets BV BRO UTGÅVA 8
– Rapport 58 Brobyggnad KTH ”Dimensionering av rörbroar”

Vi kan leverera rörbroar av TrenchCoat både som cirkulära och som lågbyggda. Vi tillverkar även valvbågar i TrenchCoat med prefabricerade fundament av betong eller med fotplåtar av TrenchCoat.