Rex-Plate B381

Rex-Plate B381 är en multipelkonstruktion med stor profil (381×140 mm), vilken möjliggör rörbroar med ett spann på upp till 30 meter. de kan användas som broar, viadukter, faunapassager, underjordiska förvaringsutrymmen med mera.

Mera information av Rex-Plate B381 finns att få:

Rexsteel hemsida

Rex-Plate broschyr