MP200 Plus

Hamco MP200plus rörbro

Hamco MP200plus® är en utveckling av Hamco MP200 produktfamiljen, som möjliggör större spännvidder med relativt låg överfyllnadshöjd. För att öka bärigheten har man förstärkt hjässan med extra plåtar.

Under utvecklingen av produkten har man fokuserat på de statiska beräkningarna. Under utvecklingsskedet har man samarbetat nära med broingenjörer som gjort såväl FEM-analyser som fysiska bärighetstester för att verifiera konstruktionen. Tag kontakt med oss om du har frågor.

Broschyr MP200 Plus