LinerPlate

LinerPlate

LinerPlate är en multipelkonstruktion med längsgående flänsar som kan hanteras för hand och möjliggör installation av MP i trånga utrymmen, då installationen kan utföras utan lyftutrustning och från insidan av rörbron.

LinerPlate 4-flange är en specialprofil framtagen för lining av cirkulära schakter. LinerPlate kan korrosionsskydds på samma sätt som MP200.

Broschyr LinerPlate