Rörbroar

En kostnadseffektiv och underhållsfri bro

Broar och trummor är en viktig del av vägnätet. Underhåll av vägnätet och broar äter en stor del av budgeten för Trafikverket och intresset att hitta underhållsfria och förmånliga lösningar blir allt viktigare. Det är även minst lika viktigt att lösningarna passar väl in i naturen och ger ett lågt koldioxidavtryck på miljön. I Sverige finns tusentals rörbroar under såväl våra mest trafikerade vägar som under små skogsbilsvägar, som alla har gemensamt att det är så gott som underhållsfria och uppfyller sitt ändamål. Under en tid sågs de som ”fattigmansbroar”, men i och med ett större miljö- och kostnadstänk och nya starkare stålprofiler har rörbroar blivit allt mer konkurrenskraftiga.

Fördelar med rörbroar

 • Kort installationstid endera som färdigmonterad fabriksleverans eller montering på arbetsplats
 • Underhållsfria. Bland de enda brotyperna som har en livslängd på upp till 120 år enligt trafikverket utan underhåll.
 • Uttnyttjande av höghållfasthetsstål
 • Lätta att byta eller förlänga vid förändrar trafiksituation
 • Liten påverkan på trafiken

Rörbroarna består av korrugerade och ihopbultade stålplåtar av höghållfasthetsstål, 355 MPa, i plåttjocklekar mellan 2,5-8,0 mm. Plåttjockleken styrs av storlek på rörbron, överfyllnadshöjder, trafiklaster och korrosionsklass. Varje enskild rörbro skall enligt Trafikverket dimensioneras enligt Bronormen.

Användningsområden för rörbroar är broar och kulvertar för alla klasser av vägar inkluderande motorvägar och järnväg.

Kända användningsområden är kulvertar och broar i vägar av alla klasser upp till motorvägar och servicevägar för tung trafik. Övriga användningsområden är t.ex dagvattenmagasin, skidtunnlar, silos inom grusindustrin, m.m.

Det finns ett stort antal färdiga profiltyper, men eftersom största delen av rörbroarna ändå görs på beställningen är det även möjligt att ta fram icke-standard tvärsektioner av rörbroarna.

Vi kan erbjuda rörbroar i plast, galvaniserad stålplåt (falsrör) , plastbelagd galvaniserad stålplåt (TrenchCoat) och multipeltrummor i galvaniserad stålplåt. Vi kan leverera i många olika profiler, såsom:

 • cirkulär
 • ellips
 • liggande elips
 • gång- och trafiktunnel
 • lågbyggd
 • valvbåge

Våra rörbroar uppfyller givetvis samtliga Trafikverkets krav och normer. Vi kan bistå med dimensionering, montage, montageledare mm. Kontakta oss för mer information.