Gröna murar

Snygg och stadig mur

Vi jobbar med Hallingtorv, ett norskt företag som specialiserat sig på att tillverka torvblock, som man sedan kan använda till att bygga branta gröna murar enligt blockstensprincipen. GrønnMur har skapats genom forskning och utveckling under en lång tid i samarbete med bl.a. det norska vägverket, Statens vegvesen Buskerud och SINTEF med stöd från TEFT och Innovation Norway. HallingTorv GrønnMur är kvalitetssäkrad för användning i stödväggar och bullerväggar (patent nr 312773).

grön murgrön mur

Användningsområden grön mur

HallingTorv GrønnMur kan användas för:

 • Gröna väggar vid väg- och järnväg
 • Stödmurar
 • Fristående väggkonstruktioner
 • Bullerskärmar
 • Park, sport och trädgård
 • Rehabilitering i gröna områden, framförallt där det finns ett behov eller en önskan att skapa en grön miljö

 

Hallingtorv egenskaper

Hallingtorv ”byggklossar” har följande egenskaper:

 • Solid och stabil form
 • Tål tunga belastningar
 • Bra tillväxt för gräs och vegetation
 • Liten avdunstning - håller fukten väl
 • Bra isoleringsegenskaper, minskar risker fär tjälskador
 • Lätt att hantera och montera
 • Bullerabsorberande effekt

I kombination med geonät och lokalt jordmaterial är det möjligt att skapa bra miljölösningar där tidigare sten-, betong- och stålkonstruktioner måste användas.
Vid användning i murkonstruktion eller på branta backar rekommenderas en lutning på minst 70 grader för att uppnå goda tillväxtförhållanden. Vi hjälper gärna till med typritningar och dimensionering av geonätet.

grön stödmurbygga mur