F-panel som stödmur

Stödmur i branta sluttningar

Ett populärt och bra alternativ för stödmur är F-panelen. Denna stödmur är attraktiv och fungerar som mycket bra stöd i t ex branta sluttningar.

Vill du läsa mer om F-paneler och hur man kan använda dessa som stödmur? F-paneler har även andra användningsområden. Framsidan är gjort i stål som kan fås i olika dimensioner och är därför ett väldigt flexibelt sätt att använda på många olika ställen där ett extra stöd behövs.

f-panel som stödmur