Jordarmering

Jordarmering av väggar

En allt mer använd metod för att bygga branta slänter och stödmurar är att stabilisera jorden bakom fronten med hjälp av geonät. I en traditionell gravitationsmur skall själva muren dimensioneras för att ta emot jordtrycket, vilket betyder att ju högre muren blir desto kraftigare armering och grövre betongkonstruktioner. Med en jordarmerad mur stabiliserar man själva bakfyllnaden med geonät, medan fronten bara skall ta emot jordtrycket som kommer mellan de olika lagren.

En jordarmerad konstruktion har en lång livslängd, det normala är att man dimensionerar muren för en teknisk livslängd på 80 eller 100 år, därför är det viktigt att dimensioneringen utförs med på rätt sätt enligt gällande normer.

jordarmering
Dimensioneringsmetoden är framtagen i Sverige 2004 i ”Nordic Guidelines for Reinforced Soils and Fills” och Trafikverket har gett ut en egen dimensioneringsanvisning i Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 13. Vi kan hjälpa till med dimensionering av murar enligt TK Geo 13, för olika typer av jordarmerade väggar. Vid projektering dimensioneras hela den jordarmerade konstruktionen. Granskning görs mot glidning, stjälpning, utdragsbrott och dragbrott. Om muren inte byggs på fast grund måste en stabilitetsanalys utföras. Vi kan även hjälpa till att ta fram dimensionering enligt AASHTO.

jordarmering

Geonät för jordarmerade väggar

Geonäten man använder till jordarmerade väggar och konstruktion är geonät av polyester med definierade egenskaper med hänsyn till anläggningsskador, kemisk- och biologisk hållbarhet och krypning och långtidsstyrka över tid. Dragna geonät av polypropen som används för att öka bärigheten

Prismässigt kostar en jordarmerad mur ca 40-60% av en motsvarande gravitationsmur, dessutom har man fördelen att välja olika fasader, allt från gabioner, betongblockstenar, betongelement, träpaneler, mm.

jordarmering