Vävd geotextil

Vävd geotextil

Metoder att förstärka jord med lager av armerande material är känd sedan mer än 2000 år. De material som först användes var vass, gräs och grenar, vilka alla besatt begränsade hållfasthets- och beständighetsegenskaper. Ett av de mest kända jordarmerade byggnationerna är den kinesiska muren.

Idag använder man sig av olika typer av armerande geosynteter. Med hjälp av jordarmering kan man minska på överfyllnadshöjden på vägar, utan att förlora bärighet, eller om man använder samma överbyggnadshöjder får man en vägkonstruktion med betydligt högre hållbarhet. Med jordarmering kan man även bygga branta slänter och stödmurar, till en kostnad som är avsevärt lägre än en traditionell gravitationsmur av betong.

Vi har många olika typer av vävda geotextilier i lager för olika behov och tillämpningar. Vi står gärna till tjänst med dimensioneringshjälp, eller så kan du beställa ett dimensioneringsprogram.