Skyddsgeotextil

Skyddsgeotextil – lika viktigt som geomembran

När man bygger ett tätskikt i mark är valet av skyddsmaterial minst lika viktigt som valet av geomembran. Traditionellt har man skyddat tätskikten med stenfritt material som sand eller stenmjöl, men kraven på att även ha ett dräneringslager ovanpå tätskiktet gör användningen av sand eller stenmjöl olämpligt då det resulterar i ett konstant vattentryck ovanpå tätskiktet som är lika tjockt som skyddsskiktet. I slutet av 90-talet började man använda sig geotextilier som skyddsskikt ovanpå geomembranen och man tog fram en korrelation mellan punkteringsmotstånd och skyddseffekt.

I Tätskikt i Mark konstaterar man att man generellt kan acceptera en skyddsgeotextil med CBR-värde högre än 6500 N för ett acceptabelt skydd. Med tanke på att man man bygger skyddar tätskikt som skall hålla en mycket lång tid bör man även beakta att det sker en viss krypning i materialet, varför det är att rekommendera en högre skyddseffekt.