LLDPE

LLDPE – en modifiering av LDPE

LLDPE är en modifiering av LDPE som har ökande användning, linjär lågdensitetspolyeten, LLDPE är en modifiering av LDPE i vilken man förutom eten använder sig av någon α-olefin t.ex. buten eller okten för polymeriseringen, vilket resulterar i en mjukare polymer än HDPE. LLDPE-membranet har bättre töjningsgeneskaper än HDPE och passar därmed bättre till topptäckningar.

Friktionsegenskaperna på LLDPE-materialet är en aning bättre än för HDPE, men på en sluttäckning är det att rekommendera att man använder sig av friktionsmembran. LLDPE-membranet är mindre känsligt för spänningssprickor än HDPE. Den kemiska stabiliteten är är bra, även om den inte är lika hög som för HDPE. Prismässigt är LLDPE-membranet ca 10% dyrare än HDPE.

LLDPE är idag det mest använda materialet på sluttäckning av deponier.

LLDPE geomembran