HDPE – Friktion

HDPE är det vanligaste materialet för tätskikt i mark på grund av kemisk beständighet, bra hållbarhet, svetsbarhet och pris.

HDPE-geomembran har däremot en väldigt liten friktionsvinkel mot både jord och sand, så det är således att rekommendera att man använder sig friktionsmembran om det finns risk för glidningar. Friktionsytan kan framställas på olika sätt, genom sprayning av extra material på ytan av det släta material, "sandning" av membranet med plastspån, gasstrukturering eller prägling av ett friktionsmönster i membranet. Av dessa prägling den överlägset bästa metoden, då man med den kan garantera tjockleken på membranet, svetsbarheten och framförallt vidhäftningen av geomembranytan.