HDPE

HDPE-membranet

HDPE-membranet är det vanligaste geomembranet. De största fördelarna med HDPE är förutom priset, att det har en hög kemisk beständighet. HDPE passar bäst till dammar, bottentätningar och platser där man behöver hög kemisk beständighet. I sluttäckningar är HDPE dock inte i allmänhet att rekommendera eftersom HDPE:n kan vara känslig för spänningssprickor om töjningen närmar sig flytgränsen, vilket kan ske på en deponi med ojämna sättningar.

För att minimera risken för spänningssprickor skall man vara noga med att skydda membranet mot punktlaster som kan orsaka spänningar i membranet. Det är att rekommendera att använda sig av skyddsgeotextilier, men man kan även använda sig av sand, men man bör då begränsa max. stenstorlek till 2 mm. Friktionen för HDPE är låg och oftast krävs det att man använder sig av frikrtionsmembran. Enbart på plana ytor kan man använda sig av slätt geomembran.

Vid val av skyddsskikt kan man även överväga att använda sig av bentonitmatta och dräneringsmatta.

Föreskrivande text för 1,5 mm HDPE