EPDM

EPDM är ett tätskikt

Vi jobbar som samarbetspartner åt SealEco AB, som är den enda tillverkaren av geomembran i Sverige.

EPDM är ett tätskikt som håller tätt i decennier och som kan användas för alla typer av vattenförvaring. Gummiduken förstörs inte av omgivande miljö och frigör inga gifter eller kemikalier som påverkar ekologi, fauna eller flora. EPDM påverkar inte och påverkas inte av omgivningen. De mest utmärkande egenskaperna, särskilt i jämförelse med termoplastiska alternativ, är hållbarheten och den långa livslängden. Redan på 1960-talet installerades de första gummidukarna i olika dammanläggningar. De håller ännu.

EPDM är en vulkaniserad gummiduk med mycket hög styrka och elasticitet. Den påverkas inte av höga eller låga temperaturer och bibehåller egenskaperna praktiskt taget oförändrade under decennier utan försprödning, krympning eller sprickbildning.

Användningsområden

  • Vattenlandskap,reservoarer och prydnadsdammar
  • Lakvattenbassänger vid kommunala deponier
  • Biologisk vattenrening
  • Avledning och uppsamling av dagvatten
  • Grundvattenskydd i mark
  • Urinbehållare för jordbruk
  • Kanaler och diken
  • Övertäckning av deponier
  • Slutna upplag för industriavfall

EPDM-gummi påverkas inte av vatten, jordkemikalier eller mikroorganismer. Inte heller vädrets makter, markens rörelser, rötters växtkraft eller gnagares framfart. EPDM utsätts inte för spänningssprickor (stress cracking) och har ingen flytpunkt (yield point) som termoplastiska material. Hos termoplastiska material sker en okontrollerad förtunning redan vid låg töjningsgrad. Gummiduken däremot töjs likformigt upp till sin brottgräns på över 300 % och det kan ske samtidigt och maximalt i alla riktningar. Den kan deformeras inom breda gränser och återgår ändå till sin ursprungliga längd och tjocklek.

EPDM Geomembran skarvas med en enkel och kontrollerbar skarvmetod, där all skarvning på arbetsplatsen sker med värmekil eller varmluftspistol. Gummiduken måttbeställs och prefabriceras till stora ytor, normalt 500 -1500 m² . Endast vikt och hanterbarhet begränsar storleken. Även stosar och rörgenomföringar kan prefabriceras på fabrik. Vid större ytor som kräver skarvning på arbetsplatsen står vi naturligtvis till tjänst. Gummiduken innehåller inga miljöfarliga ämnen och någon urlakning eller emittering av kemikalier sker inte under dess livstid. Gummiduk kan förbrännas (energiutvinning), deponeras eller återanvändas. Kontakta oss för mer information.

Mera information om EDPM-gummiduk hittar du på SealEco:s hemsida: www.sealeco.com, eller klicka för att läsa mer om våra olika geomembran.

EPDM geomebran