BES

Bentonite Enhanced Soil

BES är en förkortning på Bentonite Enhanced Soil. Det används främst som geologisk barriär på deponier för farligt avfall. För att uppnå kravet på täthet som i allmänhet är k<10-10 m/s blandar man 4-7% natriumbentonit i stenmjöl 0-2 eller 0-4. Före installationen måste laboratorietester utföras för att få fram rätt recept, eftersom både bentonit och stenmjöl kan variera beroende på uppkomst och mineralogi. Vi hjälper gärna projektörer, beställare och entreprenörer att ta fram ett optimalt recept tillsamman med vår bentonitleverantör.

Eftersom tätheten är bunden till packningstätheten är det viktigt att terrassen har en tillräcklig bärighet så att BES-lagret går att packas.

Vi kan offerera enbart bentonit, BES blandat på hög eller hela konstruktionen installerad inklusive kvalitetssäkring.

BES geosyntet geomembran