Bentomat NS110 5×40

Beskrivning:

Bentomat NS110 är en nålfiltad bentonitmatta med 4,8 kg naturlig natruiumbentonit (w=0%) med en väldigt låg permeabilitet k=2×10-11 m/s. Den höga bentonitmängden ger en säkerhet mot urspolning av bentonit.

De längsgående kanterna på Bentomat NS110 är självläkande så det räcker med enbart överlapp för att  erhålla en skarv som är lika tät som själva duken.