Geomembran

Flera varianter av geomembran

 

Geomembran är ett samlingsnamn för syntetiska tätskikt, antingen direkt tillverkade av ett tätt material, t.ex. plast eller gummi, eller någon typ av tätt material t.ex. bentonitlera, som binds till ett tunt tätt skikt i en eller flera geotextiler.

Användningsområdena varierar stort men som några exempel kan sägas:

  • Botten- och mellantäckning och sluttäckning av deponier.
  • Skydd av vattentäkt vid tex vägbyggnation.
  • Skydd vid tillfälliga uppställningsplatser för fordon, tillfälliga tankningsplatser och annan uppställning och tankning av fordon.
  • Skydd vid infiltrationsanläggningar, trekammarbrunnar mm.

Plastmembran

De vanligaste materialen i plastmembran är Polyeten (PE) och flexibel Polypropen (fPP).
Polyetenmembran tillverkas av:

  • HDPE- (High Density Polyethylene)
  • LLDPE -(Linear Low Density Polyethylene)

HDPE

HDPE har hög kemikalieresistens, hög hållfasthet, och i sammanhanget mycket hög åldersbeständighet. HDPE är det vanligaste materialet vid bottentätning av deponier och lakvattendammar. Den svaga punkten med HDPE är att den har stor värmeutvidgning och den inte klarar stora töjningar då detta orsakar risk för spänningssprickor. HDPE-duken har en väldigt liten friktionsvinkel mot jord och geotextilier, så vill man lägga HDPE i slänter bör man använda sig av HDPE-duk med friktionsyta.

LLDPE

LLDPE är modifierad form av LDPE, som idag är det vanligaste alternativet till HDPE, och används framförallt vid sluttäckning av deponier. LLDPE:n har inte lika bra kemisk beständighet som HDPE, men dess mekaniska egenskaper är bättre lämpade för en sluttäckning där det kan förekomma ojämna sättningar och branta slänter.  LLDPE har något lägre kemikalieresistens och mekanisk hållfasthet än HDPE, men är flexiblare och därmed lämpligare i vissa applikationer. Förutom ovannämnda huvudtyper, förekommer ett antal modifierade typer av PE med olika företagsbundna beteckningar som VFPE, PE-EVA m.m.

Alla typer av PE-membran tillverkas dels med slät yta, dels med mönstrad (texturerad) yta för att öka friktionen, och därmed möjliggöra användning i större lutningar än vad som är möjligt med ett slätt membran.

FPP – Flexibel Polypropen

Alternativ till polytenmembraner är flexibel polypropen, fPP. fPP är en kopolymeriserad polypropen som har väldigt goda mekaniska egenskaper jämfört med polyetenmembraner. fPP är väldigt flexibelt och har bättre friktionsegenskaper än polyetenmembraner. fPP är inte lika temperaturkänsligt dom polyeten och kan svetsas även under vintern om övriga omständigheter tillåter installation. På grund av de bättre mekaniska egenskaperna är den vanligaste tjockleken för fPP 1,0 mm.

FPP har också bättre friktionsegenskaper än PE, vilket gör att man allt oftare väljer FPP vid större lutningar som ett alternativ till texturerad PE. fPP kan även tillverkas med textruderad yta.

Tillverkning och montage

Både PE- och PP-membran tillverkas i tjocklekar från 0,5 mm och uppåt, genom extrudering, och levereras på rullar i bredder från 5 m och uppåt.

Montering sker genom att materialet rullas ut och svetsas ihop på arbetsplats, av specialföretag med utrustning och kompetens för denna typ av arbeten. Skarvsvetsning utförs med specialmaskiner, som en dubbel svets med mellanliggande testkanal. Svetsens täthet kontrolleras genom att testkanalen tryckprovas med luft.

Rörgenomföringar och övriga detaljer svetsas med extrudersvets.

Funktionen hos det färdiga tätskiktet garanteras av ett omfattande kvalitetssäkringssystem, som specialanpassas till varje enskilt objekt.