Fiberduk

Separationsduk – det man ofta kallar fiberduk

Beskrivning

Separationsduk eller det man ofta kallar fiberduk används i stor utsträckning i markbyggnad för att separera terrass och undergrund från överbyggnadslager. Utan ett separerande lager kommer överbyggnadslagren att blanda sig med materialen på terrassen som ofta består av dåliga finjordiga material, varpå bärigheten på konstruktionen kommer att försämras avsevärt med tiden. I riktigt ogynnsamma förhållanden sker föroreningen av konstruktionslagren redan efter ett antal överfarter av byggmaskiner.

Egenskaper

Våra fiberdukar tillverkas av polypropen, som har en väldigt bra motståndkraft mot syror, alkalier och organiska ämnen. De blir opåverkade av klimatpåverkan som värme, kyla eller fukt. Alla dukar är UV-stabiliserade, men bör täckas inom en snar framtid.

Vi lagerför dukar i olika bredder 2-6 m i alla klasser enligt NorGeoSpec.

Användningsområden

1. Stabilisering av undergrund
En separationsduk ger dig stabil grundläggning även på dåliga jordar och ökar bärförmågan och stabiliteten hos finkorniga jordar genom tre basfunktioner:

 • separerar fyllnadsmaterialet från undergrunden och förhindrar uppblandning
 • fungerar som filter, och hindrar att finpartiklar blandas in i det bärande lagret
 • förstärker jordlagren och minskar därmed risken för ras

Fördelar

 • Ökad bärförmåga
 • Snabb minskning av porvattentryck
 • Kortare konsolideringsperiod
 • Kortare byggtid
 • Utbyte av massor som regel ej nödvändigt
 • Ingen uppblandning av bärande lager
 • Avsevärd ökning av frostresistens
 • Längre livslängd hos konstruktionen

2. Filter

Även de NorGeoSpec-klassade dukarna främst är tänkt att användas för separation i överbyggnadskonstruktioner så kan fiberdukar även användas som filter i alla dräneringssystem där det finns risk för igensättning av finpartiklar ur omgivande jord. Detta då den håller tillbaka jordpartiklar, samtidigt som vatten obehindrat passerar och duken förblir i nära kontakt med den omgivande jorden. Vill du läsa mer om våra olika geosynteter?

fiberduk