Erosionsskydd

Erosionskydd finns i två olika typer

Naturlig vegetation är det mest miljövänliga erosionsskyddet. I planteringsskedet kan emellertid ytvatten orsaka erosion som kan förhindra en lyckad växtetablering. Att använda sig av ett erosionsskydd i branta, men även i flacka slänter, är ofta ett mycket ekonomiskt alternativ. I branta slänter lägger man ofta mycket arbete ner på att reparera slänterna innan vegetationen slagit rot. Avrunnen matjord, garantireparationer och framförallt estetiska fördelar gör att man snabbt sparar in kostnaden på erosionsskyddet.

Erosionskydd finns i två olika typer. Dels nedbrytningsbar kokosmatta och dels mer beständig typ i plast.