Dräneringsmatta

Det finns olika typer av dränmatta

Dränmattor används i allt större utsträckning som dräneringslager i stället för dräneringsgrus och -singel. Största delen av våra dränmattor levererar vi till sluttäckning av deponier, där man idag använder dränmatta i en stor utsträckning. Uppskattningsvis 50% av alla sluttäckningar idag utförs med dräneringsmatta.

Det finns olika typer av dränmatta, beroende närmast på applikationen och kravet på dräneringskapacitet och överfyllnad.

Dränmattor används även till andra konstruktioner där dränering av källarväggar kanske är det vanligaste, men då använder man sig oftast av Platon-mattor eller isolerande dräneringsmaterial som t.ex Isodrän och Pordrän. Övriga applikationer är bl.a.

  • Dränering vid byggande av ”cut and cover” tunnlar.
  • Dränering av stödmurar.
  • Dränering av källarväggar.
  • Dränering under takträdgårdar.
  • Dränering för idrottsanläggningar.

Fördelar med dränmatta jämfört med dräneringsgrus

DränmattaDräneringsgrus
Transport och lagring.En leverans med dränmatta är ca 8-10.000 m2. Även om materialet transporteras från fabrik i Europa är belastningen på miljön betydligt mindre än vad krossning och transport av drängrus orsakar.För att täcka samma yta som en leverans dränmatta täcker behövs 5000 m3 drängrus, som både skall krossas, siktas och transporteras. För 5000 m3 dräneringsmaterial krävs ca 350 lastbilar.
InstallationInstallationen av dränmattan är snabb och säker.Installationen av dräneringsgrus kräver tunga maskiner och är långsamt.
SkyddsskiktDränmattan fungerar som skyddsskikt för täckmaterialetDräneringsgruset behöver ett skyddslager mellan dränlager och tätskikt
StabilitetDränmattan minimerar vattentrycket ovanpå tätskiktet vilket medför en bättre släntstabilitet. Dräneringsmattan tillför dessutom en viss armeringsfunktion till topptäckningslagren.Ett skyddslager av stenmjöl bygger upp ett vattentryck på tätskiktet, som försämrar stabiliteten
DräneringskapacitetDräneringsmattan är en industriell produkt som har samma egenskaper över hela ytan. Dräneringskapaciteten är flera gånger högre än vad som krävs för att dränera en deponiyta.Dräneringsgruset är ofta väldigt heterogent och kan skilja sig från ett område till ett annat. Dräneringsgrus kan lätt bli förorenat med finpartiklar och damm under installation. Det finns även risk för att det blandar sig med kringliggande skyddslager.
FunktionerDräneringsmattan har fyra inbyggda funktioner. Dränering, separation, filter och skydd.Dräneringsgrusets funktion är enbart dränering. Det krävs ytterligare ett skyddsskikt och ett separationsskikt för att dräneringsgruset skall fungera över tid.
LångtidshållbarhetFör dräneringsmatta finns en vedertagen dimensioneringsmetod.Dimensionering av långtidsegenskaper av dräneringsfunktionen av drängrus är inte lika väl utforskat.
Installation i branta slänterDräneringsmatta är lätt att installera i slänter på 1:2,5Drängrus kan vara svårt att installera i branta slänter
MiljöÄven om dränmattan är tillverkad av oljebaserade produkter är dessa (polyeten och polypropen) inerta plaster som är helt ofarliga för naturen.Tillverkning och installation av dräneringsgrus förbrukar minst lika mycket energi och som tillverkning av dränmattor.

Vi hjälper er gärna med råd och dimensionering.

Vi lagerlägger i allmänhet flera olika typer av dräneringsmattor. Förutom dessa kan vi även leverera andra typer om det skulle önskas.