Bentomat HQ110 5×40 m

Beskrivning:

Bentomat HQ110 är en nålfiltad bentonitmatta med 5 kg bentonit (w=12%) med en väldigt låg permeabilitet k=8x10-12 m/s. Den låga permeabiliteten och den höga bentonitmängden ger en säkerhet mot jonbyte och urspolning av bentonit.

De längsgående kanterna på Bentomat HQ110 är självläkande så det räcker med enbart överlapp för att  erhålla en skarv som är lika tät som själva duken.