Nålfiltad bentonitmatta

Nålfiltad bentonitmatta för alla ändamål

Bentonitmatta är ett tätskikt bestående av ett lager med bentonitlera inkapslat mellan två getextilier av vilken den bärande oftast är vävd och den andra nålfiltad. Bentoniten som är en svällande lera är ungefär 100 ggr så tät som vanlig svensk blålera, vilket betyder att man kan åstadkomma mycket tunna mineraltätskikt.

Vi kan erbjuda bentonitmattor för alla ändamål, med varierande styrka på geotextilierna och med olika mängd bentonit. Det man bör beakta vid val av bentonitmatta är att tätheten är direkt proportionell med gradienten, så det är väldigt viktigt att hålla vattentrycket lågt ovanpå bentonitmattan. Man bör även tänka på att det finns tillräckligt med bentonit i mattan för att hindra en möjlig urspolning över tid.

Nedan finns datablad på de vanligaste mattorna, men eftersom mattorna i allmänhet tillverkas efter order är det fullt möjligt att leverera andra produkter utan att det påverkar priset.

Kontakta oss för produktneutral föreskrivande text.

nålfiltad bentonimatta FLA geosynteter