Bentonitmatta med laminerat membran

Bentonitmatta med ett pålaminerat geomembran

Bentomat CL är en kompositlergeomembran bestående av en vanlig bentonitmatta med ett pålaminerat geomembran. Bentomat CL används framförallt då man vill skydda bentoniten från direkt kontakt med vissa kemikalier som kan vara skadliga mot bentoniten. Bentoniten tål kemikalier väl, men måste komma åt att hydratiseras (svälla) med rent vatten innan den utsätts för skadliga ämnen.

Ett vanligt användningsområde är vid sluttäckningar när man använder sig av olika askor som utjämningsskikt. Askorna har ofta ett högt pH, vilket kan hindra bentonitet att svälla och då lägger man en Bentomat Cl med geomembranet mot askan för att hindra att askan kommer i direkt kontakt med bentoniten.

En stor fördel med kompositlergeomembran är att det även fungerar som ett komposittätskikt, vilket gör tätheten mångdubbel jämfört med enbart bentonitmatta eller geomembran. Mer om komposittätskikt i vår sluttäckningsbroschyr.

bentonitmatta med laminerat membran