Bentonitmatta

Hållbar benonitmatta

FLA jobbar med CETCO, som är världens ledande tillverkare av bentonitmatta. Bentonitmatta är kanske det vanligaste sluttäckningsmaterialet i Sverige. Bentonitmattan består av två stycken geotextilier som är sammanfogade i varann genom nålfiltning. Mellan geotextilierna finns ett lager med bentonit som tar hand om den tätande funktionen. Tätheten på en bentonitmatta räcker mer än väl till för att fylla kraven för en deponi för icke farligt avfall, men eftersom en viss förändring av de tätande egenskaperna på bentoniten sker på lång sikt, räcker det i allmänhet inte till för tätning av deponier för farligt avfall.

Lätt installation

Bentonitmattan är lätt att installera och kräver ingen specialutrustning, Det som skall beaktas med bentonitmattan är att den skall täckas omedelbart och att den inte skall vara i kontakt med salter och askor innan den hinner hydratisera. Kommer bentonitmatta åt att hydratiseras med rent vatten är detta inget större problem För att garantera detta är det att rekommendera att man använder sig av en bentonitmatta med den ena sidan laminerad med ett lätt geomembran.

Bentonitmatta i sluttningar

Bentonitmattan har bra friktionsegenskaper och klarar sig i allmänhet i slänter med lutningar på 1:2,5 utan större risk för släntskred.

Kontakta oss om mera information eller val av rätt matta. Datablad på de vanligaste mattorna hittar du under respektive produkt. Mer information hittar du även på cetco.com.