Geosynteter

Geosynteter till olika ändamål

FLA har varit en av pionjärerna inom geosyntetbranschen. Vi började sälja fiberduk redan 1978 och idag är vi en av Sveriges största leverantörer och kanske den med bredast sortiment. Vi levererar produkter som är utformad för att klara kraven vid ett stort antal varierande användningsområden som till separation, filtrering, dränering, armering, tätskikt och skydd.

Trots de skilda användningsområdena har våra geosynteter en viktig egenskap gemensam. De skapar en säker grund för dig att bygga på. I väg- och järnvägsbyggnad, vattenbyggnad och tunnelobjekt, arbeten med armerad jord, dränering, deponering och ett antal andra applikationer. Med FLA som partner, är du aldrig ensam om du skulle stöta på problem. Sedan början av 70-talet har vi arbetat med geosyntetprodukter och utvidgat deras användningsområden. Närhelst du behöver står all den kunskap som samlats under denna tid till ditt förfogande.

Vi hjälper dig att välja rätt

Om du har frågor, tveka inte att kontakta oss . Vi har välutbildad personal som kan ge svar på de flesta frågor av standardkaraktär. Problem av mer komplex art, vidarebefordras till våra produktspecialister.

Vår service omfattar allt från produktrekommendationer till laboratorietest av jord/geotextil och datastödd dimensioneringshjälp. Den omfattar också allt från telefonsamtal, problemlösning och arbetsplatsbesök, till seminarier och utbildning.

Vi lagerför följande material:

Separationsduk N1-N5, Geonät 20-80 kN/m, Bentonitmatta, HDPE-, LLDPE-, PP-geomembran, Skyddsgeotextil, Dränmatta.