F-panel

Snygg som stödmur

F-panelen är en mönsterskyddad produkt utvecklad i samarbete med vår partner Tammet i Finland. Det är en attraktivt och bra alternativ till stödmurar av betong och branta sluttningar. Framsidan på en F-panel består av ett stålnät som går att få i olika dimensioner, allt beroende på projektet.

ISO-1461 Varmförzinkning

30x175 mm (eller efter önskemål) maskvidd

6,00-10,00 mm trådtjocklek

Främre nätet kan vara grövre än det bakre nätet (nätet som kommer mot mark) eller bottennätet. Panelens höjd och vinkel kan skräddarsys enligt projekt, höjd t.ex. 750mm, 1000mm etc. Längden kan t.ex. vara 2000 mm dock max 3000 mm. Panelerna kan skarvas genom att nät utan trådändar kommer mot varandra och spenax-märlor läggs i varje maska.

Panelerna kan komma förmonterade så "mellankorset" träs och fastsättas med spenax-märlor innan marken börjar fyllas eller stenarna läggas på plats. Detta är ett snyggt alternativ samt ett miljömässigt bra val.

Kontakta oss för tekniska specifikationer och cad ritningar.

Fpanel stödmur gabioner

stenfyllda nät mur