Gabioner

På senare år har gabioner blivit en allt vanligare metod att bygga stödmurar med. Gabioner är ett väldigt bra alternativ såväl ekonomiskt, tekniskt, miljömässigt som estetiskt. Dessutom behövs ingen tillgång på betong.

Gabioner från FLA är;

  •  Kostnadseffektiva
  •  Miljövänliga
  •  Estetiskt tilltalande
  •  Anpassningsbara

Corten gabion

Gabionprojekt med Cor-Ten gabioner

Dessa nätkorgar används i huvudsak som stödkonstruktioner vid anläggningsarbeten. Exempel på användningsområden är stödmurar längs vägslänter, fristående väggar, brofästen, banvallar, bullerskydd samt som erosionsskydd, kanalförstärkningar mm. Ett av de vanligaste användningsområdena är som stödmurar där gabionerna lämpar sig väl tack vare sin tyngd och möjlighet att stå emot stora laster. Utmed vägar så kan slänterna kortas ner och mindre yta behöver tas i anspråk.

Helt nytt för gabionmarknaden är att vi nu också kan erbjuda gabioner i rosttrögt Cor-Ten stål.

Gabion installation i södra Sverige

Våra gabioner finns också varmförzinkade eller rostfria. Även andra storlekar är möjliga. Kontakta oss för att få veta mer.

Gabioner har många fördelar, det är ett ekonomiskt bra alternativ till andra lösningar, det går snabbt att montera, är estetiskt tilltalande och kan skapa nya dimensioner inom arkitektur.

Som ett komplement till traditionella svetsade gabioner erbjuder FLA Geoprodukter också färdigfyllda gabioner. Dessa kommer till er arbetsplats fyllda och klara att ställas på plats med medföljande lyftoken. Denna lösning gör att man kan tillgodoräkna sig en stor tidsbesparing.

Estetiska fördelar

Estetik är såklart en subjektiv egenskap, men de flesta människor föredrar en gabionmur med en levande stenyta jämfört med en kall och massiv betongyta. Gabioner går utmärkt att använda som en arkitektonisk detalj, där man klär in betongmurar eller stålsponter.

Tekniska fördelar

Gabionerna är självdränerande konstruktioner, vilket gör att man kan bygga höga murar med befintligt jordmaterial endera som klassiska pyramidformade stödmurar eller som jordarmerade konstruktioner. Dimensioneringen för jordarmerade konstruktioner görs enligt TK Geo 13 för en teknisk livslängd på upp till 120 år.

Ekonomiska fördelar

Framförallt om man beaktar de miljömässiga och tidsmässiga aspekterna, så är en gabionmur betydligt förmånligare än en motsvarande stödmur av betong. Vid högre murar är m2-priset på en gabionmur upp till 70% billigare än en betongmur.