Gabioner

Gabioner ett vanligt sätt att bygga stödmur med

På senare år har gabioner blivit en allt vanligare metod att bygga stödmurar med. Gabioner är ett väldigt bra alternativ såväl ekonomiskt, tekniskt, miljömässigt som estetiskt. Dessutom behövs ingen tillgång på betong.

Gabioner från FLA är;

  •  Kostnadseffektiva
  •  Miljövänliga
  •  Estetiskt tilltalande
  •  Anpassningsbara

Dessa nätkorgar används i huvudsak som stödkonstruktioner vid anläggningsarbeten. Exempel på användningsområden är stödmurar längs vägslänter, fristående väggar, brofästen, banvallar, bullerskydd samt som erosionsskydd, kanalförstärkningar mm. Ett av de vanligaste användningsområdena är som stödmurar där gabionerna lämpar sig väl tack vare sin tyngd och möjlighet att stå emot stora laster. Utmed vägar så kan slänterna kortas ner och mindre yta behöver tas i anspråk.

Installation i södra Sverige med Corten gabioner

Vi erbjuder många olika storlekar och valmöjligheter när det gäller korrosionsskydd. Våra standardstorlekar finns nedan men andra möjligheter finns. Se specialgabioner.

Våra varmförzinkade gabioner är svetsade av ståltråd och galvaniseras efter svetsningen. Varmgalvanisering enligt SFS-EN ISO 1461, SFS-EN ISO 14713 och SFS-EN ISO 10684. Gabionerna är delvis förmonterade med förzinkade spenax länkar. Stag ingår i leveransen.

Gabion Storlek L/B/H Vikt/gabion (kg)
5,0 mm
76,6×76,6 mm
Varmförzinkad lagervara
1×0,54×1
2x1x1
2×0,54×1
1x1x1
18,8
48,3
34,6
23,6
26,8
5,0 mm
76,6×76,6 mm
Corten
1×0,54×1
2x1x1
2×0,54×1
2×0,54×0,54
1x1x1
18,2
46,9
33,6
22,8
25,9
5,0 mm
76,6×76,6 mm
Rostfritt
1×0,54×1
2x1x1
2×0,54×1
2×0,54×0,54
1x1x1
x
x
x
x
x

Gabioner har många fördelar, det är ett ekonomiskt bra alternativ till andra lösningar, det går snabbt att montera, är estetiskt tilltalande och kan skapa nya dimensioner inom arkitektur.

Estetiska fördelar med gabionmur

Estetik är såklart en subjektiv egenskap, men de flesta människor föredrar en gabionmur med en levande stenyta jämfört med en kall och massiv betongyta. Gabioner går utmärkt att använda som en arkitektonisk detalj, där man klär in betongmurar eller stålsponter.

Gabioner har tekniska fördelar

Gabionerna är självdränerande konstruktioner, vilket gör att man kan bygga höga murar med befintligt jordmaterial endera som klassiska pyramidformade stödmurar eller som jordarmerade konstruktioner. Dimensioneringen för jordarmerade konstruktioner görs enligt TK Geo 13 för en teknisk livslängd på upp till 120 år.

Ekonomiska fördelar med gabioner

Framförallt om man beaktar de miljömässiga och tidsmässiga aspekterna, så är en gabionmur betydligt förmånligare än en motsvarande stödmur av betong. Vid högre murar är m2-priset på en gabionmur upp till 70% billigare än en betongmur.