Klimatkrav och miljö

Klimatkrav och miljö

Vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015 kom världens länder överens om att begränsa klimatpåverkan till en maximal temperaturökning på 2 grader samt att sträva efter att begränsa den till max 1,5 grader. Vid en begränsning till 1,5 graders temperaturökning krävs att de globala utsläppen når noll någon gång i mitten av detta århundrade. Miljömålsberedningen har utifrån Parisöverenskommelsen föreslagit att Sverige ska vara klimatneutralt senast 2045.

Vi kan hjälpa våra kunder att minska klimatpåverkan vid byggnation, de material som används och dess framtida underhåll.

Många av våra produkter finns redan idag i Byggvarubedömningen och vi lägger kontinuerligt upp fler och fler produkter där. Byggvarubedömningen ska aktivt bidra till att Samhällsbyggnadssektorn utvecklar och bygger framtidens hållbara lösningar genom att inspirera branschens aktörer att nå en giftfri miljö och hållbara leverantörsled.

Rörbroar - Minskning med 25% CO2 utsläpp vid jämförelse med betong [källa]

Dräneringsmatta på deponier - Minskning med 30% CO2 utsläpp [källa]

Jordarmerade konstruktioner: [källa]

Blockstensmurar: Minskning med 27% CO2 utsläpp

Gabionmurar: Minskning med 42 % CO2 utsläpp

Gröna murar: Minskning med 23% CO2 utsläpp

Geonätsförstärkta vägar: [källa]

Jämfört med vanlig uppbyggnad: Minskning med 89% CO2 utsläpp

Jämfört med stabiliserad undergrund: Minskning med 70% CO2 utsläpp

 

Less is more..

 

COMPARATIVE LCA OF GEOSYNTHETICS
versus CONVENTIONAL CONSTRUCTION
MATERIALS
CASE 4: SOIL RETAINING WALL