OK

Genom att fortsätta använda vår hemsida, godkänner du att vi använder och lagrar cookies. Läs mer här »

Sök Meny & Sortiment

Gabioner

Gabioner uppfanns för över 100 år sedan, men det har på senare år blivit en allt vanligare metod att bygga stödmurar med. Gabioner är ett väldigt bra alternativ såväl tekniskt, miljömässigt som estetiskt. Dessutom behövs ingen tillgång på betong.

1. Miljömässiga fördelar

Betong ger ett stort klimatavtryck. En kubikmeter betong ger en miljöbelastning på ungefär 300 kg ekv CO2. En gabionmur har ett klimatavtryck som är ca 80% lägre än en betongmur av motsvarande höjd. Genom att tillåta klätterväxter på gabionmuren kommer klimatavtrycket ytterligare att minska under gabionens livstid. Traditionellt har man på många ställen inte byggt murar, utan enbart släntat av den befintliga marken, vilket har ställt stora anspråk på markområden.

2.Estetiska fördelar

Estetik är såklart en subjektiv egenskap, men de flesta människor föredrar en gabionmur med en levande stenyta jämfört med en kall och massiv betongyta. Gabioner går utmärkt att använda som en arkitektonisk detalj, där man klär in betongmurar eller stålsponter.

3. Tekniska fördelar

Gabionerna är självdränerande konstruktioner, vilket gör att man kan bygga höga murar med befintligt jordmaterial endera som klassiska pyramidformade stödmurar eller som jordarmerade konstruktioner. Dimensioneringen för jordarmerade konstruktioner görs enligt TK Geo 13 för en teknisk livslängd på upp till 120 år.

4. Ekonomiska fördelar

Framförallt om man beaktar de miljömässiga och tidsmässiga aspekterna, så är en gabionmur betydligt förmånligare än en motsvarande stödmur av betong. Vid högre murar är m2-priset på en gabionmur upp till 70% billigare än en betongmur.

Kategorin innehåller för närvarande inga produkter