OK

Genom att fortsätta använda vår hemsida, godkänner du att vi använder och lagrar cookies. Läs mer här »

Sök Meny & Sortiment

Gabioner

  • Färdigfyllda gabioner

    Färdigfyllda gabioner

  • Tvinnade gabioner

    Tvinnade gabioner

Gabioner uppfanns för över 100 år sedan, men det har på senare år blivit en allt vanligare metod att bygga stödmurar med. Gabioner är ett väldigt bra alternativ såväl tekniskt, miljömässigt som estetiskt. Dessutom behövs ingen tillgång på betong.

Exempel på användningsområden är stödmurar längs vägslänter, fristående väggar, brokronor, banvallar, bullerskydd samt som kanalförstärkningar mm. Ett av de vanligaste anvädningsområdena är som stödmurar där gabionerna tack vare sin tyngd lämpar sig väl tack vare sin tyngd och möjlighet att stå emot stora laster. Utmed vägar så kan slänterna kortas ner och mindre yta behöver tas i anspråk.

Vi på FLA Geoprodukter erbjuder allt från svetsade gabioner till tvinnade eller färdigfyllda. Våra färdigfyllda gabioner kommer till er arbetsplats fyllda och klara att sättas på plats. Denna lösning gör att man kan tillgodoräkna sig en stor tidsbesparing.

Gabion installation    Gabion närbild

En av de viktigaste delarna vid val av gabioner är valet av korrosionsskydd. I vatten eller i aggresiva miljöer skall man använda sig av plastbelagda gabioner eller försvetsade rostfria gabioner eller corten-stål. Livslängden på behandlad ståltråd definieras enligt SS EN 10223. I torra förhållanden kan man enligt standarden uppnå en livslängd på >120 år på galfanbehandlad ståltråd. Det bör observeras att det gäller själva tråden. Svetsade gabioner som tillverkas av galfan-behandlad ståltråd svetsas efter galvaniseringen, vilket betyder att svetspunkterna är obehandlade och att korrisionsskyddet i svetspunkterna således inte är detsamma, men det är ett fullgott för konstruktioner med lägre krav på livslängd.

För konstruktioner med krav på högre livslängd, som t.ex stödmurar vid brofundament, skall man använda nät som är varmgalvaniserade enligt SS EN 1461, där galvaniseringen appliceras efter svetsning. Det garanterar ett bra korrisionsskydd även på svetsarna som är de mest kritiska punkterna.

Gabioner Veddesta

1. Miljömässiga fördelar

Betong ger ett stort klimatavtryck. En kubikmeter betong ger en miljöbelastning på ungefär 300 kg ekv CO2. En gabionmur har ett klimatavtryck som är ca 80% lägre än en betongmur av motsvarande höjd. Genom att tillåta klätterväxter på gabionmuren kommer klimatavtrycket ytterligare att minska under gabionens livstid. Traditionellt har man på många ställen inte byggt murar, utan enbart släntat av den befintliga marken, vilket har ställt stora anspråk på markområden.

2.Estetiska fördelar

Estetik är såklart en subjektiv egenskap, men de flesta människor föredrar en gabionmur med en levande stenyta jämfört med en kall och massiv betongyta. Gabioner går utmärkt att använda som en arkitektonisk detalj, där man klär in betongmurar eller stålsponter.

3. Tekniska fördelar

Gabionerna är självdränerande konstruktioner, vilket gör att man kan bygga höga murar med befintligt jordmaterial endera som klassiska pyramidformade stödmurar eller som jordarmerade konstruktioner. Dimensioneringen för jordarmerade konstruktioner görs enligt TK Geo 13 för en teknisk livslängd på upp till 120 år.

4. Ekonomiska fördelar

Framförallt om man beaktar de miljömässiga och tidsmässiga aspekterna, så är en gabionmur betydligt förmånligare än en motsvarande stödmur av betong. Vid högre murar är m2-priset på en gabionmur upp till 70% billigare än en betongmur.

Kategorin innehåller för närvarande inga produkter